چرا صالحان گرفتار و گنهکاران در رفاه ؟

 با یک مثال این مسئله را توضیح می دهم .

اگر قطره ایی چای روی عینک شما بریزد ، آن را سریع پاک می کنید . چرا که جلوی دید شما را می گیرد ، امّا اگر روی کفش شما بریزد ، آنقدر در نظافت آن تسریع نمی کنید. چون برایتان آنقدر مهم نیست و علت آنهم این است که در دید مردم نمی باشد و اگر کفش شما سیاه باشد ، که اصلاً اهمیت ندارد.

لذا خداوند متعال با بنده صالح خود بمانند عینک رفتار می کند. به محض اینکه از او گناهی صادر می شود ، او را با گرفتاری و سختی تنبیه و پاک می کند.ولی با بنده غیرصالح و گنهکارخود بمانند کفش رفتار می نماید .یعنی او را رها نموده ، تا روز قیامت بحساب وی رسیدگی نماید .

/ 0 نظر / 34 بازدید