علل شیوع طلاق در جامعه

4-  آشنایی های اجمالی و احساسی درخیابان، پارک یا مترو و غیره و یا اتفاقی

5-  انتخاب و ازدواج بر اساس ترس  از آینده ( شوهر پیدا نکردن  )

6- وجود بی بندباری در محیط خانواده و جامعه باعث می شود که ، مردان و زنان به غیر همسر خود گرایش پیدا نمایند.

7- بالا رفتن سن ازدواج بخاطر مشکلات اقتصادی و چشم هم چشمی

8-  کمرنگ شدن نظام سنتی خانواده بسبب صنعتی شدن و توسعه شهرها و حاشیه های شهر

9- نداشتن معلومات در زمینه آیین همسرداری و زناشویی

10- اعتیاد ؛فقر ؛ بیکاری ؛ اختلافات خانوادگی

١١-  انتخاب نادرست و عدم دقت اولیه در امر همسر گزینی

/ 0 نظر / 129 بازدید