دقت در آموزش کودکان

یکی از نکاتی که والدین در تربیت فرزند خود باید لحاظ نمایند ، این نکته می باشد ،که فرزندان ما باید هر چیزی را در وقت خود آموزش ببینند ، نه زودتر و نه دیرتر ، همانطور که در تغذیه آنان این دقت را می نماییم . برای روشن شدن این نکته مثالی می زنم ،که قابل دقت نظر است . آیا به کودک ١٠ روزه ، کسی موز ، نارگیل و چلوکباب می دهد و لو اینکه این غذاها هم مفید است . قطعاً خواهید گفت : خیر ، چرا که هنوز معده او قدرت هضم این نوع غذاها را ندارد و درصورت دادن این خوراکی ها کودک یا استفراغ نموده و بالا می آورد و یا اینکه باعث مرگ او می شود .دقیقاً آنچه که دارد ، در جامعه امروز ما اتفاق می افتد ، غفلت از این نکته است . والدین با آوردن فیلم ، ماهواره ، بازی های پلی استیشن و اینترنت و ...... دارند ، اطلاعاتی را زودتر از موعود خود به فرزندان خود می دهند ، در حالی که فکر ، ذهن و روحشان هنوز ظریفت هضم همه این اطلاعات را ندارد و یا شرایط برای کودکان ما مهیا نیست . این بمانند آن است که ، انسان تیغ جراحی را به یک غیر متخصص بدهد ، یا خود را می کشد و یا دیگران . فساد جامعه و خانواده ناشی از این بی توجهی است .

/ 0 نظر / 34 بازدید