امید شرط زندگی

امید

روزی بازرگان موفقی از مسافرت بازگشت و متوجه شد ، خانه و مغازه اش در غیاب او آتش گرفته و کالا های گرانبهایش همه سوخته و خاکستر شده اند و خسارت هنگفتی به او وارد امده است .

فکر می کنید آن مرد چه کرد؟!

خدا را مقصر شمرد و ملامت کرد؟ و یا اشک ریخت ؟

او با لبخندی بر لبان و نوری بر دیدگان سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت :

"خدایا ! می خواهی که اکنون چه کنم  ؟

 تابلویی بر ویرانه های خانه و مغازه اش آویخت ، که روی آن نوشته بود :

مغازه ام سوخت ! اما ایمانم نسوخته است ! فردا شروع به کار خواهم کرد .

/ 0 نظر / 27 بازدید