شش حیوان را نکشید .

امام صادق (ع) می فرمایند : همانا پدرم از جدّم ، به من خبر داد که ، پیغمبر خدا (ص) از کشتن شش جانور نهی فرموده است :

  1.  زنبور عسل : به جهت آن که ، خداوند متعال به آن وحی کرده است .
  2.  مورچه : به جهت آن که ، خداوند متعال به دعای آن در زمان قحطی در عصر حضرت سلیمان (ع) باران می فرستد
  3.  وزغ : زیرا هنگامی که نمرود برای حضرت ابراهیم آتش افروخت ، دوسوم آن از آتش سوخت و یک سوم آن باقی ماند .
  4. هدهد : به جهت آنکه ،  راهنمای حضرت سلیمان (ع) بسوی پادشاهی بلقیس شد و همچنین امام رض (ع) می فرمایند : در هر بال هدهد ، به زبان سریانی نوشته است ، (( آل محمد خیر البریة ))
  5. صرد : به جهت آنکه ، یک ماه راهنمای حضرت آدم (ع) بوده است ، تا اینکه ایشان را به جده ( واقع در سر زمین مکّه ) رسانده است . (مرغی است که ، سری بزرگ دارد و گنجشک را شکار می کند . 6-
  6. پرستو : به جهت آنکه ، پرواز کردن آن در هوا جهت ابراز تاسف و اندوه بر مظلومیت اهل بیت (ع) می باشد و تسبیح آن سوره حمد است .

منبع :

بهترین ارمغان - ص١۶۵

/ 0 نظر / 38 بازدید